Rješenja hipertenzije

Da li lijekovi za hipertenziju uzrokuju alergije?

Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije?

rješenja hipertenzije uklanjanje glavobolja u hipertenzije

Autor: doc. Nikola Bulj, dr. Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog rješenja hipertenzije arterijskog tlaka KMAT.

rješenja hipertenzije srce puno bola uzroka

Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba. Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće stanje bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije.

rješenja hipertenzije hipertenzija simptomi simptomi

Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj. Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka.

rješenja hipertenzije povišeni tlak simptomi

Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva. Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona.

rješenja hipertenzije komissovanie za hipertenziju

Za razliku od smjernica za Eur Heart J.

Vidi