Uloga sestre u liječenju hipertenzije

Izvještaj sa 5. simpozija Udruge medicinskih sestara u hipertenziji

Izvještaj sa 5.

uloga sestre u liječenju hipertenzije kardiologa hipertenzije bokeria

Osnovana je Samo trajnom edukacijom medicinskih sestara može se postići i bolja edukacija hipertoničara, a time i bolja regulacija krvnog tlaka kao i smanjenje komplikacija koje prate ovu bolest.

Hipertenzija u djece i adolescenata je česti klinički problem.

uloga sestre u liječenju hipertenzije povisen krvni pritisak i alkohol

Danas se u Hrvatskoj i u svijetu primjećuje nedovoljna briga za mjerenje i registraciju krvnog tlaka u ovoj populaciji. Prema definiciji, smatra se da dijete ima povišen krvni tlak ako izmjerena vrijednost tlaka prelazi U praksi to znači sljedeće: inicijalno je potrebno izmjeriti tjelesnu visinu djeteta i korištenjem posebnih tablica nomograma odrediti centilnu vrijednost tjelesne visine prema dobi i spolu.

Prema tom podatku tražimo u drugim tablicama na kojoj centili se nalazi vrijednost upravo izmjerenoga krvnog tlaka.

uloga sestre u liječenju hipertenzije crveno oko hipertenzije

Preventivni programi nastoje potaknuti pedijatre i liječnike, koji se brinu za djecu i adolescente, da iznad treće godine života mjerenje tlaka bude obavezan i nezaobilazan dio sistematskog pregleda. U prevenciji hipertenzije u djece i adolescenata značajno mjesto zauzimaju i medicinske sestre kroz različite aktivnosti na razini zdravstvenih ustanova i zajednice.

uloga sestre u liječenju hipertenzije težina u hipertenzije

Vidi