Medicinsku povijest pedijatrijsku hipertenziju, KLINIKA ZA PEDIJATRIJU

Klinički bolnički centar

Krešimir Galešić, dr. Voditelj nefrološkog odjela Milivoj Prejac, profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

hipertenzija prognoza recepti za hipertenziju i prekomjernu težinu

Bolnica se seli na novu lokaciju u Dubravi Voditelji Odjela nefrologije do tada bili su još dr. Milan Lazić i prim. Maja Antoš.

Tijekom Domovinskog rata, Nefrološki odjel zbrinjava veliki broj ranjenika, prognanika i izbjeglica. Liječnici nefrološkog Odjela aktivno surađuju s drugim ustanovama, izmjenjuju saznanja i iskustva što je rezultiralo objavljivanjem zajedničkih radova.

Poliklinika za bubrežne bolesti i hipertenziju osnovana je Odjel nefrologije je imao 24 bolesničkih kreveta, a unazad nekoliko godina novim preustrojem službe Klinike za unutarnje bolesti raspolaže s 22 bolesničke postelje i na njemu se pretežito liječe nefrološki bolesnici, te jedan dio internističkih bolesnika drugih subspecijalnosti koji se hospitaliziraju putem hitne službe bolnice.

Od Na Odjelu se izvodi nastava za studente Medicinskog fakulteta te edukacija specijalizanata interne medicine, ali i drugih specijalizacija. Na Odjelu se također educiraju subspecijalisti iz nefrologije iz drugih hrvatskih županijskih bolnica. Ehosonografska metoda u dijagnostici nefroloških bolesti uvedena je Drago Kozjak. Tu se posebno ističe dijagnostika glomerularnih, tubulointersticijskih bubrežnih bolesti i vaskulitisa, perkutanom biopsijom bubrega, koju je u rutinsku primjenu Krešimir Galešić uz pomoć dr.

Drage Kozjaka.

Svake godine bilježi se rastući broj biopsija bubrega te je do Značajno je napomenuti da se patohistološka analiza svih bubrežnih bioptata provodi svjetlosnom, imunofluorescentnom i što je naročito važno elektronskom mikroskopijom u Kliničkom zavodu za patologiju i citologiju Kliničke bolnice Dubrava prof. Danica Galešić Ljubanović- voditeljica Laboratorija za nefropatologiju i elektronsku mikroskopijupo čemu je Klinička bolnica Dubrava vodeća ustanova u Republici Hrvatskoj, ali i među zemljama Europske Unije.

Veliki broj bolesnika iz cijele Hrvatske kao i iz susjedne Bosne i Hercegovine upućuje se na naš Odjel na perkutanu biopsiju bubrega u svrhu dijagnostike nejasnih bubrežnih bolesti kao i imunosupresivnog liječenja glomerularnih, tubulointersticijskih bubrežnih bolesti, vaskulitisa i komplikacija bolesti.

Također, mnogi od bolesnika s glomerularnim bolestima dolaze iz drugih bolnica zbog drugog mišljenja odnosno revizije prethodnog nalaza te stručne kliničko-patološke ekspertize.

Zbog toga svake godine raste broj perkutanih biopsija bubrega te je Rezultati Registra bubrežnih biopsija KB Dubrava prikazuju se redovito u vidu predavanja i poster prezentacija na međunarodnim i nacionalnim nefrološkim kongresima, a također izdani su i u CC indeksiranim časopisima.

Rezultati najčešćih bolesti glomerula u Registru bubrežnih biopsija KB Dubrava prikazani su na Slikama 2 i 3.

dobar liječnik za hipertenziju u irkutsku hipertenzija simptomi recenzije

Ivica Horvatić na kojima povremeno sudjeluju i nefrolozi iz drugih bolnica uključujući medicinsku povijest pedijatrijsku hipertenziju pedijatrijske nefrologete se prikazuju i razjašnjavaju dijagnostički i terapijski problemi u bolesnika s biopsijom bubrega te iznose i prikazuju novosti i smjernice u liječenju bubrežnih bolesti. Ovi sastanci su od Hrvatske liječničke komore priznati način edukacije nefrologa i liječnika drugih specijalnosti.

Drugi značajan segment, kojim se posebice bavi Odjel za nefrologiju jest dijagnostika i liječenje arterijske hipertenzije.

obroci za hipertenziju u ranoj dobi arterijska bolest hipertenzija

Obrađuju se i liječe bolesnici s teškom vrlo često rezistentnom i malignom arterijskom hipertenzijom s posebnim osvrtom na sekundarno porijeklo iste. Dijagnostika je poboljšana primjenom metode kontinuiranog mjerenja krvnog tlaka KMATa koja se na Odjelu izvodi od U novije vrijeme primjenjuje se i mjerenje centralnog arterijskog tlaka određivanje brzine pulsnog vala i augmentacijskog indeksa arteriografom.

Tačka za povišen krvni pritisak LI 11

Značajno mjesto u dijagnostici arterijske hipertenzije ultrazvučna je dijagnostika bubrega s doplerom renalnih arterija, koju provode dr. Antonela Šarac, dr. Ivan Durlen i doc.

Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice"

Ivica Horvatić. U sklopu obrade arterijske hipertenzije posebno je naglašena obrada renovaskularne bolesti, a koja uključuje nekoliko dijagnostičkih metoda uz dopler renalnih arterija, koje se rade u suradnji s liječnicima drugih subspecijalnosti radiolozi, urolozi te specijalisti nuklearne medicine.

Renalna angiografija i uzimanje uzoraka krvi za separatne renine iz renalnih vena su kao metoda uvedeni u rutinsku dijagnostiku Borka Božić i prim.

Zdravko Borković radiolog. Pretraga se kod sumnje na renovaskularnu bolest radi u bolesnika iz cijele Hrvatske upućenih na naš Odjel.

magnezij injekcije za hipertenziju prirodni lijek za srcani pritisak

Također se u suradnji s radiolozima izvodi i perkutana transluminalna angioplastika renalnih arterija s postavljanjem stentova kod dokazane značajne renovaskularne bolesti. Određeni broj bolesnika liječi se kirurškom revaskularizacijom ili nefrektomijom, i to u timskom radu s urolozima. U suradnji s njima liječe se i bolesnici s dijagnosticiranim tumorima nadbubrežne žlijezde, koji su uzrokom sekundarne hipertenzije. U suradnji sa specijalistima nuklearne medicine izvodi se kaptoprilska renografija, također u dijagnostici sekundarne hipertenzije.

Među prvima u Hrvatskoj kao suvremena metoda liječenja rezistentne hipertenzije uvedena je renalna denervacija koja je do sada uspješno provedena u skoro dvadesetak pacijenata. Pri Odjelu radi savjetovalište za arterijsku hipertenziju, koje je osnovano pod vodstvom prof. Krešimira Galešića i med. U svibnju Tina Katić i vms.

Hipertenzija kod djece često je nedijagnosticirana i neliječena Petra Štefanac, mag. Prema studiji koja je obuhvatila gotovo Djeca koja imaju hipertenziju imaju velike predispozicije za hipertenziju u odrasloj dobi i mnoge faktore rizika za kardiovaskularne bolesti. Zabrinjavajuće je otkriće da samo 1 od 20 djece kojima je dijagnosticirana perzistentna hipertenzija u trajanju duljem od 1 godine ima propisan antihipertenziv, iako smjernice preporučaju uvođenje lijeka ako nije došlo do poboljšanja vrijednosti krvnog tlaka unutar 3—6 mjeseci od dijagnoze. Istraživači su analizirali zdravstvene podatke 1,2 milijuna pedijatrijskih pacijenata, uključujući demografske podatke, dijagnozu, krvni tlak, visinu i medikacijsku povijest.

Slađana Krpan. Putem Savjetovališta za hipertenziju u obliku interaktivnih predavanja poučavaju se bolesnici s Odjela i ambulantno liječeni bolesnici o nefarmakološkim i farmakološkim mjerama liječenja arterijske hiperlenzije, prevenciji kroničnih komplikacija i drugim aspektima bolesti.

KLINIKA ZA PEDIJATRIJU

Na Odjelu Medicinsku povijest pedijatrijsku hipertenziju također se dijagnosticiraju i liječe bolesnici s poremećajima elektrolitskog i acidobaznog statusa, akutnom i kroničnom bubrežnom insuficijencijom, s komplikacijama kronične intermitentne i peritonejske dijalize, bolesnici s nefrolitijazom, a također i pripremaju bolesnici za bubrežno nadomjesno liječenje te obrada bolesnika za transplataciju bubrega.

U svrhu što brže dijagnostičke obrade, liječenja i praćenja rastućeg broja bolesnika s primarnom i sekundarnom hipertenzijom kao i glomerularnim i drugim nefrološkim bolestima, u sklopu Odjela prije dvije godine otvorena je i Dnevna nefrološka bolnica.

Danas je Odjel za nefrologiju poznat po stručnim, edukacijskim, ali i znanstvenim aktivnostima iz područja dijagnostike i liječenja nefroloških bolesti. Pod vodstvom i hipertenzije agutin medicinsku povijest pedijatrijsku hipertenziju.

Krešimira Galešića objavljeno je nekoliko desetaka znanstvenih i stručnih radova, od kojih neki u utjecajnim svjetskim časopisima.

Liječnici s Odjela aktivno sudjeluju prikazima vlastitih rezultata kao i stručnim predavanjima na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim sastancima i skupovima, a za neke od oralnih prezentacija i prikaza slučajeva dodijeljene su i nagrade hrvatskog nefrološkog društva. Krešimira Galešića. Projekt je prema Ministarstvu znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske U sklopu navedenog projekta, a pod mentorstvom voditelja prof.

Krešimira Galešića uspješno je napravljeno i obranjeno 3 magisterija te 5 doktorskih disertacija.

Zdravstvena zaštita se provodi u vidu stacionarnog liječenja na odjelu, kroz dnevnu bolnicu te dijagnostiku i liječenje u Kardiološkoj poliklinici. Dijagnostičko terapijski postupci u sklopu liječenja na odjelu, dnevno bolničkog i polikliničkog liječenja odvijaju se u ehokardiografskom laboratoriju, ambulanti za poremećaj srčanog ritma, laboratoriju za funkcijsku dijagnostiku kardiovaskularnog sustava u ambulanti za hipertenziju te kroz programe preventivne kardiologije. Obzirom na porast prevalencije debljine i hipertenzije u djece i adolescenata te  potrebu za  prevencijom kardiovaskularnih bolesti, provodi se timsko liječenje  adipozne djece s primarnom  hipertenzijom u kojem sudjeluju pedijatar kardiolog, nutricionist, psiholog i fizioterapeut. Organizirana je i sustavna timska edukacija djece s hipertenzijom i prekomjernom tjelesnom masom i njihovih  roditelja jednom mjesečno.

Godine Krešimir Galešić, izdavač Medicinska naklada iz Zagreba. To je prvi suvremeni sveučilišni udžbenik pisan na hrvatskom jeziku koji detaljno i sustavno prikazuje problematiku dijagnosticiranja i liječenja primarnih i sekundarnih bolesti glomerula. Slika 1. Broj biopsija bubrega u KB Dubrava tijekom zadnjih 15 godina Slika 2.

Učestalost primarnih glomerularnih bolesti. Slika 3. Učestalost sekundarnih glomerularnih bolesti.

Vidi