Sputum hipertenzije,

sputum hipertenzije

Koagulacijski poremećaji Antikoagulantna terapija Manjak faktora ovisnih o vitaminu K: protrombin IIStuartov faktor Xfaktor VII, Christmasov faktor IX Diseminirana intravaskularna koagulacija Ostali kongenitalni poremećaji koagulacije Trombocitopenija Fizikalni pregled: Fizikalni pregled se usredotočuje na isključivanje krvarenja iz gornjih dišnih putova i auskultaciju pluća jer ona može otkriti žarišne promjena koje mogu biti izvor krvarenja.

Nažalost, krv iz bilo kojeg izvora može aspiracijom dospjeti u pluća. Pretrage: Bolesnici sa slabim hemoptizama mogu se obraditi ambulantno. RTG pluća je obvezatan.

  • Dušičnog oksida hipertenzija
  • MSD priručnik dijagnostike i terapije: Hemoptiza
  • Akutni edem pluća kardiogenog porijekla[ uredi uredi izvor ] Patofiziologija razvoja edema pluća kardiogenog porijekla počinje nastankom intersticijskog plućnog edema, koji uzrokuje smanjenje elastičnosti plućnog tkiva sniženje komplijanse plućasužavanje sitnijih bronhija uz stvaranje otpora ulasku zračne struje pa sve do kardijalne astme, pojačanje rada disajne muskulature.

Bolesnici s normalnim RTG nalazom, odgovarajućom anamnezom i ne obilnim hemoptizama liječe se empirijski kao bronhitis. CT može otkriti i one lezije koje nisu vidljive na standardnom radiogramu pluća, odrediti njihovu lokalizaciju što je važno za bronhoskopiju i biopsiju. CT i plućna angiografija mogu otkriti i arteriovenske fistule. Bolesnici s obilnim hemoptizama iziskuju liječenje i stabilizaciju krvarenja prije detaljne obrade.

Navigacija

Prognoza bolesnika sa skrivenim izvorom hemoptiza je uglavnom povoljna, a krvarenje obično prestaje unutar 6 mjeseci od dijagnostičke obrade.

Liječenje Dva osnovna terapijska cilja kod hemoptiza su: spriječiti aspiraciju krvi u zdrave dijelove pluća jer može doći do asfiksije i spriječiti iskrvarenje. Zaštititi nezahvaćene dijelove pluća je obično teško jer je izvor krvarenja često nepoznat.

Strategije su postavljanje u određeni položaj npr.

vezani članci

Iskrvarenje se sprječava tako da se isključe svi koagulacijski sputum hipertenzije hemoragična dijateza i da se zaustavi krvarenje. Nemogućnost stvaranja ugruška se može riješiti davanjem svježe smrznute plazme i specifičnih faktora, odnosno transfuzijom trombocita.

tablete s. hipertenzija nizak puls i visok pritisak

Terapija laserom, kateterizacija ili direktna injekcija adrenalina ili vazopresina može se izvršiti bronhoskopski. Obilne hemoptize su jedna od nekoliko indikacija za primjenu rigidne bronhoskopije koja omogućava kontrolu zračnih putova uz šire polje pregleda nego fleksibilna bronhoskopija, omogućava bolju sukciju i znatno je podesnija za terapijske intervencije, npr.

  1. MSD priručnik dijagnostike i terapije: Kronična opstruktivna plućna bolest
  2. Globalna strategija za dijagnostiku, liječenje i prevenciju KOPB—a.

Hitna kirurška intervencija je indicirana kod obilnih hemoptiza koje nije moguće riješiti rigidnim bronhoskopom ili embolizacijom i uglavnom je zadnji izbor. Rana resekcija može biti indicirana kod adenoma ili karcinoma bronha.

visoki tlak trudnica hipertenzija učinkovit lijek

Bronholitijaza erozija kalcificiranog limfnog čvora u susjedni bronh može zahtijevati resekciju pluća ukoliko kamenac nije moguće odstraniti endobronhalno kroz rigidni bronhoskop. Krvarenje sputum hipertenzije zatajenja srca ili mitralne stenoze obično reagira na specifičnu terapiju za dekompenzaciju srca, ali u rijetkim slučajevima nužna je hitna mitralna valvulotomija radi spašavanja života. Sputum hipertenzije kod plućne embolije je rijetko obilno i gotovo se uvijek zaustavlja spontano.

lijek za popis srca stupanj 2 hipertenzija icd

Kod recidivirajućih embolija i trajnog krvarenja, antikoagulacijska terapija može biti kontraindicirana a metoda izbora je postavljanje filtra u donju šuplju venu ili njeno podvezivanje.

Budući da je krvarenje iz bronhiektazija obično posljedica infekcije, bitno je provesti odgovarajuću antibiotsku terapiju i položajnu drenažu.

gdje se hipertenzije hodanje oslobođeni hipertenzije

Sedativi i opijati suprimiraju respiratorni centar pa ih treba izbjegavati. U ovom poglavlju:.

Vidi