Tlak fizika

tlak | Hrvatska enciklopedija

tlak fizika

Upute za korištenje Na početku Možete li hodati po duboku snijegu? Zbog čega je djelovanje istom silom različito kad na snijegu stojite u čizmama i kada se niz njega spuštate na tanjuru za sanjkanje?

tlak fizika

Rješenje Koračanjem po duboku snijegu propada se duboko u snijeg. Sjedenjem na tanjuru za sanjkanje ostaje se tlak fizika površini snijega.

Graditeljska škola Čakovec

Pokus Vaš preglednik ne podržava video tag. U jednu plitku plastičnu posudu usipajte sloj brašna i poravnajte ga ravnalom.

tlak fizika

Na površinu ravnog sloja brašna položite staklenu šalicu za čaj tako da dno postavite na sloj brašna, a zatim ponovite istraživanje tako da otvor šalice za čaj okrenete u brašno. Usporedite dubine otisaka šalice za čaj koje je ona ostavila u sloju brašna. U drugu plitku plastičnu posudu usipajte jednak sloj brašna, kao i u prvom dijelu istraživanja, te ga poravnajte ravnalom.

tlak fizika

Na sloj brašna na jednoj strani posude postavite staklenu šalicu za čaj. Promatrajte otisak šalice u sloju brašna.

tlak fizika

Ponovite istraživanje tako da istu šalicu za čaj postavite na drugi kraj plastične posude, ali sad tako da ju dodatno opteretite nekim tijelom npr.

Vidi