Tlak definicija

Definicija niskog krvnog tlaka

Mjerna jedinica tlaka jest paskal znak Pa. Tlak se može mjeriti kao apsolutni ili kao relativni, prema tomu uzima li se za nultu vrijednost vakuum ili atmosferski tlak.

 • Krvni pritisak na nervnoj bazi
 • Definicija niskog krvnog tlaka - Niska
 • Hipertenzije i agresija
 • Koji preporučuju jesti na hipertenziju
 • Hipertenzija i liječenje hidronefroze
 • tlak | Hrvatska enciklopedija
 • Stupanj 4 vrlo teška hipertenzija ili viša ili viša Dijagnoza Krvni tlak se mjeri nakon što je osoba sjedila ili ležala 5 minuta.

Relativni tlak koji je tlak definicija od atmosferskoga naziva se negativni tlak. Instrumenti za mjerenje tlaka su barometarmanometar i vakuummetar.

tlak definicija

Hidrostatički tlak je tlak mirnoga fluidauzrokovan njegovom težinom. Hidraulički tlak djeluje na fluid izvana, a u fluidu se, prema Pascalovu zakonuprenosi jednako u svim smjerovima i u cijelom volumenu fluida je konstantan. Hidrodinamički tlak pojavljuje se u fluidu koji struji, a sastoji se od statičkog i dinamičkoga dijela; potonji ovisi o brzini strujanja fluida što opisuje Bernoullijeva jednadžba.

tlak definicija

Kohezijski tlak pojavljuje se samo na slobodnoj površini tekućine, rezultat je djelovanja kohezije. Tlak plina uzrokovan je udarcima molekula plina u određenom vremenu na površinu stijenke posude koja zatvara plin.

Fyzika - Tlak v ideálním plynu

Atmosferski tlak uzrokovan je težinom zraka i određen težinom stupca zraka nad površinom. Opada s visinom.

 1. Potrebno je uvažiti tu činjenicu prilikom baždarenja brodskog barometra i baždariti ga odmah na nadmorsku visinu 0 metara.
 2. Liječenje mjesto hipertenzije info
 3. Vysoký tlak ve 3 trimestru
 4. Topline tijela od hipertenzije

Standardni atmosferski tlak znak p0 je tlak zraka mjeren na razini mora, tj. Vjetreni tlak je jednak sili tj. Razmjeran je kvadratu brzine vjetra i gustoći zraka.

tlak definicija

Radijacijski tlak uzrokovan je padanjem svjetlosti ili drugog elektromagnetskog zračenja na neku površinu.

Vidi