Hipertenzija pluća

hipertenzija pluća

Plućna hipertenzija bolest je od koje u Hrvatskoj boluje nešto manje od 200 osoba

Ultrazvučnim pregledom se mogu odrediti veličina i funkcija leve i desne komore i srčanih zalistaka. Uvećanje desne komore, pretkomore i plućne arterije, kao i sistolni pritisak u desnoj komori iznad 40 mmHg, ukazuju na prisustvo plućne hipertenzije. Kateterizacija desnog srca je zlatni standard za postavljanje dijagnoze plućne hipertenzije. Kompjuterizovana tomografija CT grudnog koša ili ventilaciono perfuzioni sken mogu da pokažu prisustvo parenhimske bolesti pluća ili plućne embolije.

Plućna arterijska hipertenzija

Dijagnostički algoritam takođe uključuje funkcijska ispitivanja pluća spirometrija, difuzija gasova i imunološke testove za bolesti vezivnog tkiva.

Od laboratorijskih analiza, neophodne su krvna slika, međunarodni normalizovani odnos INRkreatinin, elektroliti, transaminaze, bilirubin, moždani natriuretični peptid BNP ili NT-proBNP, tireoidni stimulišući hormon TSHtroponingvožđe i gasne analize.

Za vreme kateterizacija srca neophodno je određivanje vazoreaktivnosti merenje pritiska u plućnoj arteriji i minutnog volumena pre i posle davanja hipertenzija pluća doze vazodilatatornih lekova, npr. Test je pozitivan kada srednji pritisak u plućnoj arteriji padne za više od 10 mm Hg ili njegova apsolutna vrednost bude manja od 40 mmHg, bez smanjenja minutnog volumena.

plazmafereza hipertenzije

Ovi bolesnici se leče visokim dozama blokatora kalcijumskih kanala i imaju bolju prognozu od nereaktivnih. Tipične elektrokardiografske, ehokardiografske i angiografske promene kod bolesnika sa plućnom arterijskom hipertenzijom.

Lijekovi za razrjeđivanje krvi za povišeni tlak u plućima (plućnu hipertenziju)

U elektrokardiogramu se registruju znaci bloka desne grane i duboki negativni T talasi na prednjem zidu kao znak težine opterećenja desnog srca. Na kontrolnom pregledu za tri ili šest meseci treba ponovo proceniti funkcionalnu klasu, uraditi EKG, šestominutni test hodanja i osnovne laboratorijske analize. Kateterizacija desnog srca može da se ponovi hipertenzija pluća godinu dana od početka terapije ili ranije, ukoliko je došlo do kliničkog pogoršanja Težina plućne hipertenzije prema klasifikaciji Svetske zdravstvene organizacije Klasa I - Bolesnici sa plućnom hipertenzijom, ali bez ograničenja u pogledu fizičke aktivnosti.

Klasa II - Blago ograničenje fizičke aktivnosti.

Plućna hipertenzija: koji su uzroci i skupine ove bolesti

Bez tegoba u miru. Uobičajena fizička aktivnost izaziva dispneju ili malaksalost, bol u grudima ili sinkope. Klasa III - Značajno ograničenje fizičke aktivnosti. Manje nego uobičajena fizička aktivnost izaziva dispneju ili malaksalost, bol u grudima ili sinkope. Klasa IV - Dispneja ili malaksalost, bol u grudima ili sinkope prisutni pri najmanjem naporu, ali i u miru.

Primarna plućna hipertenzija

Postoje znaci desnostranog srčanog popuštanja. Dijagnostički i terapijski pristup bolesnicima sa plućnom arterijskom hipertenzijom na osnovu procene rizika za jednogodišnji mortalitet Galie N et al.

pitanja i odgovori o hipertenziji

Eur Respir J. Kako se leči plućna hipertenzija Terapija plućne hipertenzije grupe 2, 3, 4 i 5 u tabeli usmerena je na lečenje osnovnog oboljenja. To podrazumeva optimalnu terapiju srčane slabosti, terapiju kiseonikom kod bolesnika sa respiratornom insuficijencijom, odgovarajuće lečenje hronične opstruktivne bolesti pluća i poremećaja disanja u snu ili hipoventilacionog sindroma gojaznih osoba.

Lečenje plućne arterijske hipertenzije obuhvata opšte mere, suportivnu tablete za niski tlak specifičnu terapiju, koja treba da se sprovodi u specijalizovanim centrima.

Plućna hipertenzija

Jedini lek sa klasom I preporuke za post-tromboembolijsku plućnu hipertenziju. Ne može se kombinovati sa inhibitorima fosfodiesteraze! Test je pozitivan kada dođe hipertenzija pluća smanjenja srednjeg pritiska u plućnoj arteriji za više od 10 mm Hg ili smanjenja pritiska ispod 40 hipertenzija pluća Hg, bez smanjenja minutnog volumena.

hipertenzija kao uzrok koronarne bolesti srca

Opšte mere podrazumevaju izbegavanje fizičkog naporaredovne vakcinacijepsihološku podršku, kao i izbegavanje trudnoće i opšte anestezije. Suportivna terapija podrazumeva primenu diuretika, antikoagulantnu terapijukardiotonike i korekciju anemije. Oralna antikoagulantna terapija je preporučena kod svih bolesnika sa plućnom arterijskom hipertenzijom sem kod sistemske skleroze, a obavezna kod bolesnika sa post-tromboembolijskom plućnom hipertenzijom.

Ne treba primenjivati inhibitore konvertujućeg enzima, beta-blokatore i ivabradin.

Hipertenzija

Specifična terapija podrazumeva primenu jednog ili više lekova za plućnu hipertenziju i ona se uvodi kod bolesnika sa srednjim pritiskom u plućnoj arteriji od 25 mmHg ili više. Sem kod najlakših formi bolesti terapija se počinje kombinacijom dva ili tri leka iz različitih grupa. Kod bolesnika sa visokim rizikom klasa IV kao inicijalna terapija se preporučuje kombinacija intravenskih analoga prostaciklina epoprosterenol.

nitroglicerin i hipertenzija

Čitav niz novih molekula je u različitim fazama kliničkih ispitivanja, a posebno dobri inicijalni rezultati su postignuti sa novim agonistom IP receptora vysoký spodní tlak. Kod najtežih bolesnika indikovana je transplantacija pluća. Atrijalna balon-septostomija može privremeno da stabilizuje bolesnika do transplantacije pluća.

  • Što uzrokuje plućnu hipertenziju i kako ju liječiti?
  • Plućna hipertenzija: koji su uzroci i skupine ove bolesti
  • Hipertenzija istraživanja centri
  • Rak pluća karcinom bronhajedan od najučestalijih maligni
  • Kolaps hipertenzija
  • Vježbe starije osobe s hipertenzijom

Post-tromboembolijska plućna hipertenzija IV grupa iz tabele leči se hirurškom endarterektomijom, kojom se uklanjanjaju organizovani trombi iz velikih grana plućne arterije ili perkutanom balon-angioplastikom stenoza u granama plućne arterije intermedijernog kalibra. Kod inoperabilnih bolesnika i onih kod kojih posle pulmonalne endarterektomije ili angioplastike postoji rezidualna plućna hipertenzija, lek izbora je riociguat.

Dišni sustav -

Tipične angiografske promene kod bolesnika sa post-tromboembolijskom plućnom hipertenzijom slika levo. Materijal odstranjen iz plućne cirkulacije pulmonalnom endarterektomijom kod bolesnika sa post-tromboembolijskom plućnom hipertenzijom Slika dobijena ljubaznošću prof. Prognoza Plućna hipertenzija ima lošu prognozu koja zavisi od etiologije, pritiska u desnoj komori i funkcionalne klase. Međutim rana primena dvojne i trojne kombinovane terapije značajno menja prognozu.

Vidi