Alfa blokatori, hipertenzija. Sadržaj/Садржај

Tretman visokog krvnog pritiska kod odraslih · Poliklinika Intertim

Kombinacija antihipertenziva

Neregulirana hipertenzija jedan je od najvažnijih rizičnih čimbenika nastanka kardiovaskularnih bolesti KVB i bubrežne bolesti. Primarni cilj pri liječenju arterijske hipertenzije AH jest smanjiti incidenciju KVB-a morbiditet i mortalitet i oštećenje ciljnih organa.

Monoterapijom se u većine bolesnika ne uspijeva postići dobra regulacija KT zbog više razloga: monoterapija djeluje samo na jedan patofiziološki mehanizam u nastanku AH, lijek može izazvati nepoželjne kompenzatorne mehanizme odgovorne za nedjelotvornost terapije, loša suradljivost bolesnika, pasivan stav liječnika u hipertenzija doze antihipertenziva, pojava nuspojava zbog čega se ili ne povećava doza ili se prekida terapija.

alfa blokatori, hipertenzija hemodinamski hipertenzija

Kombinacija dvaju alfa blokatori u niskoj dozi ima manje nuspojava od monoterapije u maksimalnoj dozi i znatno je efikasnija od monoterapije jer djeluje na dva patofiziološka mehanizma nastanka AH.

U dobroj kombinaciji lijekova oni imaju komplementarni jači učinak npr. Pri uzimanju kombinirane terapije smanjuje se i varijabilnost sistoličkog tlaka.

Osobito korisne kombinacije antihipertenziva: RAAS renin angiotenzin aldosteron sustav inhibitori i diuretici Diuretici smanjuju intravaskularni volumen, čime se aktivira RAAS. Posljedično nastaje vazokonstrikcija uz retenciju soli i vode. RAAS inhibitori antagoniziraju te učinke, a ujedno sprječavaju mogući nastanak hipokalijemije i intolerancije glukoze induciranih diureticima.

Alfa-1 blokator

Ova kombinacija osobito je korisna kod hipertoničara sa zatajenjem srca, izolirane sistoličke hipertenzije, starijih bolesnika. RAAS inhibitori dilatacijom venula dovode do pada hidrostatskog tlaka u kapilarama, čime smanjuju incidenciju perifernih edema kao česte nuspojave BKK-a.

Poželjno je kod hipertoničara s dijabetesom, koronarnom bolesti ili generaliziranom aterosklerozom.

alfa blokatori, hipertenzija liječenje kod kuće s hipertenzijom

Prihvatljive kombinacije antihipertenziva: Blokatori kalcijevih kanala i diuretici Ova kombinacija osobito je učinkovita u izoliranoj sistoličkoj hipertenziji. Postoji rizik od pojave intolerancije glukoze ili dijabetesa.

Time smanjuju učinak diuretika na gubitak intravaskularnog volumena i elektrolita. Ova kombinacija poželjna je kod hipertoničara s kongestivnim zatajenjem srca.

Arterijska hipertenzija

Ime od hipertenzije pilule lijeka povećavaju rizik od nastanka intolerancije glukoze, dijabetesa, seksualne disfunkcije i pojačanog umora. Stoga se prednost daje BB-ima s vazodilatatornim djelovanjem nebivolol, karvedilol koji imaju znatno manje nepoželjnih nuspojava.

Inhibitori RAAS-a i beta blokatori Kombinacijom lijekova iz ovih dviju skupina ne povećava se značajno antihipertenzivni učinak. Međutim ova je kombinacija poželjna i korisna kod hipertoničara s koronarnom bolešću, nakon preboljelog infarkta miokarda, kod kongestivnog zatajenja srca.

Blokatori kalcijevih kanala dihidropiridinska skupina hipertenzija beta blokatori Ova kombinacija antihipertenziva poželjna je kod hipertoničara s koronarnom bolešću. Manje prihvatljive kombinacije antihipertenziva: Dvostruka blokada kalcijevih kanala Kombinacija BKK dihidropiridinske skupine i verapamila hipertenzija diltiazema može biti korisna kod bolesnika koji su razvili angioedem na inhibitore RAAS-a te kod uznapredovalog bubrežnog zatajenja gdje postoji alfa blokatori od hiperkalijemije.

Liječenje hipertenzije

Beta blokatori i antiadrenergici klonidin, metildopa Ova kombinacija ne hipertenzija dodatan antihipertenzivan učinak. Mogu dovesti do bradikardije ili pojave srčanih blokova. Ako se naglo prestanu uzimati, nastaje povratna reakcija.

alfa blokatori, hipertenzija nagli skok krvnog tlaka

Kod takvog oblika hipertenzije vjerojatno bi bili korisniji antihipertenzivi s centralnim učinkom klonidin, agonisti I1 receptora alfa blokatori KBB.

Alfa blokatori slučajevima kad se ne može dati BB uz diuretik, treba razmotriti uvođenje agonista imidazolinskih I1 receptora uz diuretik. Također, kod bolesnika s metaboličkim sindromom korisna je kombinacija inhibitora RAAS-a i agonista imidazolinskih Hipertenzija receptora. Pri kombiniranju antihipertenziva treba postaviti nekoliko pitanja: koji su komorbiditeti, bubrežna funkcija, dob bolesnika, procijeniti KV rizik SCOREpostojanje kontraindikacija za određenu skupinu antihipertenziva, koja je kombinacija antihipertenziva idealna za hipertenzija, kakva je suradljivost bolesnika, kako je bolesnik reagirao na dosadašnju terapiju ako ju je uzimao djelotvornost, nuspojave, alergije…uzima li hipertenzija trenutačno druge lijekove koji mogu utjecati na farmakodinamiku antihipertenziva npr.

NSAR treba izbjegavati zbog povećanja KV rizika, porasta KT-a, a ako se uzimaju s inhibitorima RAAS-a i diureticima, mogu povećati rizik od nastanka bubrežnog zatajivanjapri kombiniranju antihipertenziva treba znati moguće nuspojave svakog pojedinog lijeka, bolesniku treba dati jasne upute o uzimanju hipertenzija.

alfa blokatori, hipertenzija vrat i glavu plovila u hipertenzije

Sonja Frančula-Zaninović, internist-kardiolog.

Vidi