Hrast hipertenzija

Posljednje smjernice u lijecenju i prevenciji povišenog krvnog tlaka potjecu još iz godine. Glavna novost novih smjernica je predstavljena uvodenjem prvog pred-stupnja, definisanog kao «pre-hipertenzija». Posljednja klinicka istraživanja su, u stvari, pokazala da se oštecenja arteijskih krvnih žila pocinje manifestirati vec sa niskim vrijednostima krvnog tlaka.

hrast hipertenzija

Osobe definirane kao «pre-hiperteze» ne zahtjevaju farmakološki tretman, sa iznimkom bolesnika koji boluju od šecerne bolesti i hronicnih bolesti bubrega. Pre-hipertenzija zahtjeva izmjenu navika življenja gubitak prekomjerne tjelesne težine, upražnjavanje fizicke aktivnosti, prestanak pušenja, ogranicavanje unosa alkoholnih pica, dijeta siromašna solju. Preporucava se prakticiranje tkz.

hrast hipertenzija

Bolesnici sa hipertenzijom prvog stupnja mogli bi imati prednosti farmakološkim tretmanom. Lijek prvog izbora trebao bi biti tijazidski diuretik, eventualno udružen sa nekom drugom klasom anti-hipertenzivnih lijekova ACE-inhibitori, beta-blokatori, kalcijum-antagonisti, antagonisti angiotenzina II.

Prema skorašnjim istraživanjima ALLHAT-klinicka studija tiazidski diuretici su se pokazali efikasnim u prevenciji srcano-žilnih komplikacija prouzrocenih povišenim krvnim tlakom.

hrast hipertenzija

U slucaju hipertenzije drugog stupnja neophodan je agresivan farmakološki tretman sa kombinacijom gore navedenih lijekova i izmjena navika življenja. Hrast hipertenzija bolesnika predstavlja temeljni element za uspjeh prakticirane strategije lijecenja.

hrast hipertenzija

Osim toga treba napomenuti da izmjena navika življenja osim što smanjuje vrijednosti krvnog tlaka, isto tako povecava efikasnost prakticiranog farmakološkog tretmana. Za svako umanjenje prekomjerne tjelesne težine od 10 Kg postiže se smanjenje arterijskog krvnog tlaka za 5 do 20 mmHg. B     Prakticiranje DASH-dijete Upražnjavanje dijete bogate vocem, povrcem te sa niskim vrijednostima zasicenih masti kolesteroladovodi do sniženja arterijskog krvnog tlaka od mmHg.

hrast hipertenzija

D    Upražnjavanje fizicke aktivnosti Redovna fizicka aktivnost na otvorenom, kao npr. E     Ogranicenje unosa alkoholnih pica Ogranicenje unosa alkoholnih pica, ne više od dvije caše na dan pivo, vino za muškarce i jednu cašu na dan hrast hipertenzija žene i mršave osobe, dovodi do sniženja krvnog tlaka za mmHg.

Vidi