Drugi stupanj rizika od hipertenzije četvrtine, Mjerenje krvnog tlaka kod kuće

drugi stupanj rizika od hipertenzije četvrtine

Dijagnosticiranje hipertenzije Robert Bernat, dr.

Stoga zdrav životni stil, uključujući pravilnu prehranu, treba činiti značajan dio terapije, ali i prevencije ove bolesti.

Krvni tlak se mjeri pomoću tlakomjera. Prvi, ili gornji broj, mjeri tlak u arterijama kad vaše srce kuca sistolički tlak.

drugi stupanj rizika od hipertenzije četvrtine

Drugi, ili donji broj, mjeri tlak u arterijama između otkucaja dijastolički tlak. Predhipertenzija - Kod predhipertenzije sistolički tlak varira između i mm Hg ili dijastolički tlak varira između 80 i 89 mm Hg. Predhipertenzija se s vremenom pogoršava.

Propedeutika - Mjerenje krvnog tlaka

Hipertenzija 1. Hipertenzija 2. Obje vrijednosti očitane za krvni tlak su važne.

drugi stupanj rizika od hipertenzije četvrtine

No nakon što navršite 50 godina, vrijednost sistoličkog tlaka je još važnija. Izolirana sistolička hipertenzija ISHkada je dijastolički tlak normalan, ali je sistolički tlak povišen, najčešći je tip povišenog krvnog tlaka u osoba starijih od 50 godina.

Prije nego vam postavi dijagnozu povišenog krvnog tlaka, liječnik će vjerojatno mjeriti tlak u par navrata.

drugi stupanj rizika od hipertenzije četvrtine

Razlog tome je da krvni tlak obično varira tijekom dana, a ponekad i tijekom pregleda kod liječnika. To stanje zove se hipertenzija bijelog ogrtača.

drugi stupanj rizika od hipertenzije četvrtine

Liječnik može zatražiti da bilježite krvni tlak kod kuće i na poslu kako bi prikupio dodatne informacije. Ako imate bilo koji oblik pobjeda hipertenzija krvnog tlaka, liječnik će vam preporučiti rutinske pretrage kao što su pretraga mokraće, krvne pretrage te elektrokardiogram - pretraga kojom se mjeri električna aktivnost srca.

Liječnik može zatražiti i druge pretrage kao što je kontrola kolesterola kako bi  provjerio postoje li znakovi bolesti srca.

drugi stupanj rizika od hipertenzije četvrtine

Mjerenje krvnog tlaka kod kuće Važan način provjere učinkovitosti terapije za povišeni krvni tlak ili za dijagnosticiranje pogoršanja povišenog krvnog tlaka je kontrola krvnog tlaka kod kuće. Zamolite vašeg liječnika da vam objasni kako tlak mjeriti kod kuće. Zadnja izmjena:

Fiksna kombinacija antihipertenzivnih lijekova pojednostavnjuje liječenje i poboljšava suradljivost bolesnika. Fiksna kombinacija felodipina i ramiprila ima dokazano povoljno djelovanje na kardiovaskularne komplikacije i bubrežnu bolest kod bolesnika s esencijalnom hipertenzijom Prema Američkim smjernicama za prevenciju, procjenu i liječenje hipertenzije, kombinacijska medikamentna terapija trebala bi uključivati tijazidski diuretik kao jednu od komponenata Takva kombinacija, među drugim dokazanim prednostima, ima i povećanje tolerancije terapije, ali i učinkovitosti.

Vidi